เกมส์ Line

Game Online


เกมส์นี้เป็นเกมส์ที่ต้องใช้สมาธิและความคิดค่อนข้างมาก เพราะผู้เล่นจะต้องพยามย้าย และเรียงลูกบอลสีให้ได้อย่างน้อย 5 ลูก แต่อุปสรรคก็คือบางลูกย้ายไม่ได้

Sponsored Linkเกมส์ออนไลน์ © รวบรวมโดย Papang.com
 ผู้ชมออนไลน์ 20 คน