เกมส์ สอนขับรถ

Game Online


เป็นเกมส์ที่แปลกดีครับ เพราะผู้เล่นจะได้เรียนรู้วิธีการขับรถจากครู ซึ่งจะเป็นคนบอกให้เราขับเลี้ยวซ้าย-ขวา ซึ่งหากเราขับตามที่ครูสอนได้ดีก็มีคะแนน

Sponsored Linkเกมส์ออนไลน์ © รวบรวมโดย Papang.com
 ผู้ชมออนไลน์ 23 คน