เกมส์ ซุ่มยิง

Game Online


เป็นเกมส์ที่ต้องใช้ทั้งสายตา และความแม่นยำ เพราะผู้เล่นจะต้องยิงเป้าที่เคลื่อนที่ให้โดน โดยใช้กระสุนน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการจำลองการช่วยเหลือตัวประกัน

Sponsored Linkเกมส์ออนไลน์ © รวบรวมโดย Papang.com
 ผู้ชมออนไลน์ 28 คน